En tydelig visjon og klare målsetninger er viktig for å skape den gode læringsarenaen som kommunen ønsker at skolen skal være. På skolenes egne sider finner du mer om den strategiske forankringen i visjoner og verdier for skolene våre.

For at skolene skal kunne sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte er det viktig med gode føringer. 

Du kan lese Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Kvinesdal her.

Aktuelle lover

Lov og grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova)