Når gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder i ordinær åpningstid:

  • under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner med mer.
  • som foregår under skolens ledelse.
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.
  • Forsikringen gjelder også på direkte vei til og fra skolen.

Hvem gjelder den for?

Forsikringen omfatter alle barn i skolen og SFO.

Hva gjelder den for?

  • De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi dekkes av Folketrygden. Ta derfor først kontakt med ditt lokale NAV-kontor.
  • Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden kan søkes dekket av forsikringen.