Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i Kvinesdal kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen beskrives de langsiktige utfordringene, målene og strategiene for Kvinesdalsamfunnet. Samfunnsdelen skal følges opp med en handlingsdel som skal revideres årlig.

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2022-2040 ble vedtatt av kommunestyret 12. oktober 2022.

Med visjonen «Mangfold fra hav til hei» med verdiene nær – grønn – nyskapende settes retningen for hvordan Kvinesdalsamfunnet skal utvikle seg i årene som kommer. Visjonen og verdiene skal gjenspeile et mangfoldig kommunesamfunn hvor alle innbyggerne er inkludert og finner sin plass i samfunnet, har gode velferdstjenester, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, variert handels- og servicetilbud og god infrastruktur.