Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og tar utgangspunkt i og støtter opp om visjoner og strategier i samfunnsdelen. Det gjenspeiler seg i arealplankartene og bestemmelsene.

Arealplanens overordnede mål: Befolkningsvekst og bærekraftig arealpolitikk

Styringsmål:

  • Areal for boligbebyggelse
  • Areal for fritidsbebyggelse
  • Areal for næring
  • Folkehelse i alt vi gjør

Kommuneplanens arealdel kan du i kommunens planregister.