Handlingsdelen viser hvordan kommunen skal følge opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og er et viktig verktøy for å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene i handlingsdelen er inndelt etter de samme satsingsområdene som vi finner igjen i kommuneplanens samfunnsdel. Fokus på satsingsområdene skal bidra til ønsket samfunnsutvikling ved at vi vier særlig innsats og ressurser mot å nå målene innenfor satsingsområdene. Det er viktig å være oppmerksom på at kommunen arbeider aktivt med oppgaver som ikke er nevnt i samfunnsdelen og skal fortsette med det.

Handlingsdelen konkretiserer tiltak knyttet til samfunnsdelens mål og strategier. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Gjennom denne konkretiseringen kan du som innbyggere lettere forså prioriteringene i samfunnsdelen.

Kommunestyrets behandling, sak 12/23 leser du her

Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 leser du her