Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 ble vedtatt 9. september 2015. Planens overordnede mål er befolkningsvekst og bærekraftig arealpolitikk. Du finner planen i planregisteret.

Planregister.