Om du ser en syk elgkalv skal du varsle den kommunale viltforvaltningen eller fallviltgruppa i kommunen. Om du ikke vet hvem dette er, kan du ringe politiet på 02800, slik at de kan varsle videre til fallviltgruppa. Fallviltgruppa vil da ta kontakt med de regionale kontaktene i listen nedenfor.

Dersom du finner en død elgkalv, kan du ta direkte kontakt med en av de regionale feltkontaktene i området. Se listen nedenfor.

Navn Mobilnr.

Jon S. Kongevold

95838196

Eirik Haugland

48146766

Jonas Oliver G. Stølen

90271296

Kåre Jan Mygland

48042585

Veterinærinstituttet har laget ei nettside om prosjektet. Her kan du lese mer, blant annet om hovedhypotesene til økt dødelighet og lav tilvekst hos elgkalvene.