I kommunens planregister og på Listerkart, kan du finne planer under arbeid og vedtatte reguleringsplaner. Her kan du finne oversikt over behandlingen inkludert saksdokumenter som bestemmelser, plankart, beskrivelse, saksfremlegg og liknende.