Har du lyst til å jobbe med å bidra til å gi noen en mer aktiv/ meningsfull hverdag?  

Vi har behov for støttekontakter i alle aldersgrupper og oppfordrer menn til å søke. Det er fint, men ingen krav om du har kjennskap til en eller flere av disse områdene; diabetes, psykisk utviklingshemming, psykisk helse og rus, demens og tegnspråk.
Dersom du har lyst til å være støttekontakt så ta kontakt med: tjenestekontor@kvinesdal.kommune.no  eller ring tlf. 38357700. Skriv gjerne en mail og fortell litt om deg selv, og dine interesser og om du har lyst til å være støttekontakt for barn/unge, voksne eller begge grupper og hvilke områder du har kjennskap til.