Du behøver ikke å vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden nå med en gang. Det er viktig at du leser av vannmåleren, slik at du ikke betaler for mer enn det du har brukt.
Ved manglende avlesning blir forbruket beregnet. Kommunen forbeholder seg da retten til å ikke foreta en ny avregning før ved neste års avlesning.

Slik leser du av vannmåleren:

  • Hovedavlesningen skjer en gang i året (ved nyttår).
  • Du får ett avlesningskort per vannmåler.
  • Les av vannmålerstanden og svar på nett, via QR kode eller returner avlesingsskjemaet til oss.
  • Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert.
  • Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Du kan enkelt registrere din vannmålerstand her.
Du må ha avtalepunkt, målepunktID og målerstanden tilgjengelig - husk at du ikke skal ha med de røde tallene/tallene bak komma.

NYHET! Fra neste år kan du få påminnelsen om avlesning på SMS, ønsker du det må du registrere målerstanden på nett og velg SMS som kanal for påminnelse for neste år. Enkelt og greit!

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!