Innovasjon Norge kan bidra med

Her ser du hva Innovasjon Norge kan bidra med:

https://www.innovasjonnorge.no/

Permitteringer og omstilling

Les mer her: 

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her:

Kontakt

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad på mobil  945 10 218, epost liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no