Foredraget passer for alle som er rammet av fatigue, uavhengig av hvilken type sykdom/diagnose.
Sted: Kvinesdal kulturhus. Vesterdalsvegen 3, 4480 Kvinesdal
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Innhold denne kvelden:
- Foredrag med overlege Marthe Østgaard Mohn
- Hva vet vi om fatigue?
- Hvordan kan vi leve bedre med fatigue?
- Relevant forskning
- Brukerrepresentant forteller sin historie som pårørende til fatigue
- Enkel bevertning
Du kan lese mer om hva fatigue er her:
For mer informasjon kan du kontakte: Kreftkoordinator, Frisklivssentralen eller Frivilligsentralen i Kvinesdal.