Det er lagt opp til to puljer.
Pulje 1: uke 26, 27, 28.
Pulje 2: uke 29, 30, 31.

Arbeidssteder

  • 2 stk. – Virksomhet kultur, Bøkkerbua. Arbeidstid 10.00-16.00 mandag - fredag. En i hver pulje.
  • 2 stk. – Virksomhet kultur, BUA. En i hver pulje.
  • 2 stk. – Åpen omsorg og rehabilitering, 1 på Fjotland omsorgssenter, 1 på Stadionveien/korttidsavdelingen. Hovedsakelig kjøkkenarbeid/matsituasjoner. Begge i pulje 1.
  • 3 stk. – Virksomhet teknisk drift, 1 av disse på Kvinlog. Alle 3 er i pulje 1. 
  • 1 stk. – Virksomhet barnehage. Pulje 1. 

Tildeling av jobber skjer etter loddtrekning.

Søknadsfrist er 04.04.24. Søknad om sommerjobb gjøres via Webcruiter. Du finner lenken til stillingsannonsen her.