Man kan nå mange flotte turområder fra sentrum. Under har vi beskrevet noen av disse turene.

RUNDLØYPE GULLESTAD

Lengde: 3,3 km 
Varighet: ca. 1 time. 
Gradering: Lett, passer for barn.

Turen starter i Liknes sentrum. Gå over gangbrua over elva og ta til høyre ved Kvinabadet. Fortsett noen hundre meter inn Gullestadvegen til du kommer
til et postkassestativ. Ta til venstre og følg “rundløype”-skilt tilbake til veien du kom opp.

Kart og turoversikt kan lastes ned her.

RUNDLØYPE GULLESTADHEI OM STAMPEBEKKEN

Lengde: 8 km
Varighet: ca. 2,5 time.
Høydeforskjell: 360 m
Gradering: Middels
Turen starter i Liknes sentrum. Følg gangbrua over elva og ta til høyre ved Kvinabadet inn på Gullestadvegen. Følg Gullestadvegen til Stampebekken. Stampebekken er en nedlagt kraft-stasjon. Rørgata brukes fortsatt, og går nå til en nyere kraftstasjon litt lengre nede. Fra Stampebekken er det sti på venstre side av rørgaten som går helt opp til Gulle-stadhei og inntakskummen. Herfra kan du gå til venstre og følge grusvei tilbake mot sentrum.

Kart og turoversikt kan lastes ned her

RUNDTUR TIL NONSKARKUNDEN 456 MOH

Lengde: 10,7 km
Varighet: ca 3 timer.
Høydeforskjell: 420 m.
Gradering: Krevende pga. lengden.
Turen starter i Liknes sentrum. Gå over gangbrua over elva og ta til høyre ved Kvinabadet. Fortsett noen hunder meter inn Gullestadvegen til du kommer til et postkasse-stativ. Her tar du veien til venstre. Derfra fortsetter turen på grusvei til du nærmer deg toppen av Gullestadheia. Følg merket sti videre til Nonskarknuden. Når du kommer til turpostkassa, følg skilt til utsiktspunkt for å komme ut på Nonskarknuden. Her er fantastisk utsikt over sentrum og områdene rundt.
Turen fortsetter fra turpostkassa ned mot Kleiven på sti og over beitemark. Når du kommer ned på grusvei, følg denne til venstre ned mot Ytre Egeland, ca 3 km. Her kommer du inn på Steindørveien. Følg denne til endes og fortsett på den gamle veien tilbake til sentrum.

Kart og turoversikt kan lastes ned her

RUNDLØYPE STEINDØR-YTRE EGELAND

Lengde: 4,5 km
Varighet: ca. 1,5 time.
Gradering: Lett, passer for barn.
Turen starter i Liknes sentrum. Gå over gangbrua over elva og ta til høyre ved Kvinabadet. Fortsett ca 200 meter inn Gullestadvegen og ta til venstre inn på turvei ved turskilt mot Steindør og Ytre Egeland. Når du kommer til bebyggelsen i Steindør, fortsett rett fram ca 300 m på asfaltert vei og ta til venstre ved post-kassestativet inn på grusvei. Ved enden av grusveien, ta til venstre på asfaltert vei ut mot hovedveien. Her tar du til venstre inn på gang- og sykkelveien tilbake til sentrum.

Kart og turoversikt kan lastes ned her