Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene for 2023 ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2022, Sak: PS 55/22.

Du kan se alle de kommunale avgiftene her.

Du kan lese mer om de kommunale avgiftene her.

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner

Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven og Lov om eierseksjoner for 2023 ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2022, Sak: PS 55/22.

(Jfr. Matrikkellovens § 32 / Matrikkelforskriftens § 16 og Lov om eierseksjoner § 15)

Du kan se gebyrene her.

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester

Egenbetalingssatser for helse- og velferdstjenester for 2023 ble vedtatt i kommunestyret den 14.12.2022, Sak: PS 55/22.

Du kan se gebyrene her.

Havneavgifter

Forskrifter om havneavgifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995

Avgifter sist vedtatt den 14.12.2022, sak PS 55/22.

Du kan se avgiftene her.