"Ingen unnskyldning duger - hjelm er aldri feil i fart."

  • Riktig bruk av en en god sykkelhjelm er det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv når du sykler. En god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å holde i god stand – og holder deg beskyttet mot den vanligste og mest alvorlige sykkelskaden.
  • Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist.

Mer informasjon knyttet til sykkelhjelm kan du finne på Trygg Trafikk sin nettside.