- Det er viktig at alle i området har foretatt uttapping der en veksler med varmt og kaldt vann i minimum en halvtime i samtlige kraner i bygningene, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at de andre kommunale vannanleggene fungerer godt, og at det ikke har vært utfordringer med drikkevann ved disse.

- Kommunen har i etterkant av hendelsen jobbet med å kartlegge årsaken til problemet, og har også leid inn eksterne firma for å vurdere dette samt se på om det er mulighet for å sikre vannbehandlingen ytterligere. Vi ber om forståelse for at dette vil ta noe tid, men vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort dette foreligger, opplyser Kvinlaug.

Skulle det ellers være spørsmål om vannforsyningen på Storekvina, ta kontakt med kommunalteknisk vakt tlf. 913 00 160.