Henvisning til logopedi

Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolen med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PPT og det er rektor som sender tilvisning til logopedtjenesten.