Henvisning til logopedi

Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolen med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PPT og det er rektor som sender tilvisning til logopedtjenesten.

Du kan lese mer om Lister PPT her.