Tilbud til nyankomne elever

Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.​ 
Nyankomne elever skal kartlegges før det tas stilling til hvor de skal starte i skolen.