Lister Næringsforening, Utsikten Hotell Kvinesdal og Kvinesdal kommune er hovedarrangør av høstfesten som går av stabelen den 16. november på Utsikten Hotell Kvinesdal. Kvinesdal Sparebank/Banken er bidragsytere til årets høstfest.

Festkomiteen, som består av daglig leder i Lister Næringsforening Hans Fr. Grøvan, direktør Agnes Berntsen på Utsikten Hotell Kvinesdal og næringssjef Liv Øyulvstad i Kvinesdal kommune, arbeider for fullt med å få alt på plass til festen.

I år vil Agnes Berntsen holde innlegg om det å skape vinnerkultur gjennom kunnskap, vennskap, klokskap, lidenskap og en porsjon galskap. Berntsen vil på en engasjerende måte formidle historien om ulike snuoperasjoner og hun vil dele spennende erfaringer gjennom mange år i næringslivet. I tillegg kommer John G. Bernander som har vært en aktiv og engasjert samfunnsdebattant gjennom hele sin karriere. Han har bred erfaring fra næringsliv, politikk og bl.a. som kringkastingssjef i NRK. Bernander vil holde festtale.  Når det gjelder underholdning kan de love sprudlende innslag fra ordføreren i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug.

Her er det bare til å glede seg sier deltakerne i festkomiteen. De oppfordrer næringslivet, gründere, det politiske miljøet, kommunene og andre interesserte til å melde seg på så fort som mulig. Invitasjon til festen blir nå sendt ut til både næringsliv og offentlige representanter i regionen. Skulle du ikke ha mottatt invitasjon og være interessert i å delta, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss sier deltakerne i festkomiteen.

Du kan lese invitasjonen til høstfesten her.

Du kan melde deg på via denne lenken.