Åpningstidene i stemmelokalene er:

Feda skole                            kl. 13.00 – 19.00                 

Øye grendehus                    kl. 13.00 – 19.00                 

Austerdalen skole                kl. 13.00 – 19.00                 

Vesterdalen skole                kl. 13.00 – 19.00                 

Klubbhuset på Kvinlog        kl. 13.00 – 19.00

Rådhuset                              kl. 08.00 – 20.00

 

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort.

 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 38 35 77 00 eller e-post: post@kvinesdal.kommune.no.

Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er torsdag 07.09. kl. 15.00.

Les mer om valget her.

 

Kvinesdal valgstyre