Hvem kan være med?

Alle innbyggere i Kvinesdal kommune kan melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse og er over 15 år. Vi ønsker at innbyggerpanelet skal bestå av kvinner og menn i ulike aldersgrupper bosatt på forskjellige steder i kommunen. Kontakt med panelet skjer gjennom utsendelse av e-postundersøkelser.

Elektronisk innbyggerpanel om Kvinesdal 2040

Innbyggerpanelet om Kvinesdal 2040 er en elektronisk samling av innbyggere som har sagt ja til å bidra med synspunkter på utvikling på eget lokalsamfunn og hva som er viktig for dem til bruk i arbeidet med ny samfunnsdel. Bli med i panelet og bli en stemme som kan utgjøre en forskjell!

Hvordan bruker vi resultatene?

Resultatene fra panelundersøkelsene vil bli dokumentert på hjemmesiden under Kvinesdal 2040 og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for utforming av ny samfunnsdel.

Fortrolighet

Kvinesdal kommune garanterer fortrolighet i forhold til alle svar eller innspill du kommer med i utsendte spørreundersøkelser. I rapportering av resultater blir alle individuelle svar anonymisert. Ditt navn, epostadresse eller andre opplysninger du gav når du meldte deg inn i panelet blir ikke bli utlevert til andre, heller ikke internt i kommunen. 

Det er frivillig å delta

Det er selvsagt frivillig å delta i panelet og de enkelte panelundersøkelsene. Hvis du ønsker det kan du når som helst melde deg ut av panelet og/eller få slettet alle svar du har avgitt i panelundersøkelser.

Hvordan endrer du på personlige opplysninger eller melder deg ut av panelet?

Hvis du endrer e-postadresse eller postnummertilhørighet er det viktig at du melder fra om dette. Andre opplysninger du registrerte når du meldte deg inn i panelet kan også endres. Du kan også melde deg ut av panelet når som helst. Dine personopplysninger vil bli slettet når du melder deg ut av panelet. Alt dette kan gjøre ved å sende en mail til nina.nissestad@kvinesdal.kommune.no