Dette omfatter:

Kvinesdal kommune gjennomfører i 2023 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får ned strømregningen. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak. I tillegg vil boligeiere få råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger, blant annet.

Gjennom Energiportalen får du en objektiv energianalyse av egen bolig. Du ser effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattimer, kroner og CO2-utslipp.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset boligen din og husholdningens økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender for å finne ledige tider.

Når timen begynner vil du bli oppringt av energirådgiver og så avtaler dere hvordan befaringen skal foregå, f.eks. via Facetime, Google duo, telefon eller en annen løsning.

Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Tilbudet om gratis digital befaring er begrenset i omfang, her er det første mann til mølla som gjelder. I utgangspunktet gis tilbudet til maksimalt fem boligeiere. Målgruppen for kampanjen er helårsboliger, tilbudet om gratis energirådgivning gis ikke til hytter/fritidsboliger, leiligheter og borettslag.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.