Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for frisklivssentralen er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, lærings- og mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide med aktuelle aktører.

Fastlege eller annet autorisert helsepersonell og NAV kan henvise med frisklivsresept. Det er også mulig for interesserte å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
Frisklivssentralen kaller inn til en mottakssamtale hvor fysisk aktivitetsnivå, kosthold og eventuelt tobakksvaner blir kartlagt. Samtalen varer ca 45 minutter.
Det gis tilbud om aktivitet i gruppe ledet av fysioterapeut/frivillige 1-2 ganger i uken. Eventuelt veiledning for å finne andre tilbud/aktiviteter man kan tenke seg å begynne med.

​Kontakt: Kristiane Svindland, folkehelsekoordinator og leder for Frisklivssentralen
Mob: 95 45 72 28
E-post: kristiane.svindland@kvinesdal.kommune.no

Følg oss på Facebook

Frisklivskalender

Oversikt over gruppeaktiviteter i Kvinesdal:

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag

09.00-10.00 / 10.00-11.00 
Trening m/fysioterapeut 
på Helsehuset
Arvid Egeland 913 00 915 

Egenandel.

10.00-12.00 
Turgruppe med oppmøte Frivilligsentralen (nivå 2-3) 
Johan Egeland 901 07 649
Irene Sandtorv 991 01 539

10.00-11.00 
Turgruppe for menn med oppmøte frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 91793225

10:00-11:00 (nivå 2)
11:00-12:00 (nivå 3)
Sirkeltrening med fysioterapeut
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 41708019

Egenandel

10.00-11.00 
Trening m/fysioterapeut
Helsehuset 
Arvid Egeland 913 00 915 

Må ha rekvisisjon fra lege. Egenandel.

10.00-11.00 
Turgruppe for menn med oppmøte frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 91793225

09.30-10.30 
Frisklivsaktivitet i varmtvannsbasseng
Kvinabadet
Wenche Stokkeland
Kristiane Svindland 954 57 228 

Må ha Frisklivsresept. Egenandel.
11.30-13.30 
Aktivitetskafe med stoltrim fra 13.00-13.30 på frivilligsentralen (nivå 1)
Kristiane Svindland 954 57 228 
11.00-13.00 
Seniordans 
Frivilligsentralen
Teresa Rafoss 994 33 347
 
10.00-11.00 
Turgruppe for menn med oppmøte frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 91793225
10:00-12:00 Trim 10:30
Trimgruppe (nivå 2)
Frivillighetssentralen
Irene Sandtorv 99101536

17.00-18.00 

Kløvertur (nivå 2)
Promenaden ved brua
Kvinesdal sanitetsforening
Ellen Aamodt 47395808

16:00-16:45
VIA – venner i aktivitet
Kvinesdalhallen
ristiane Svindland 95457228

13:00-14:00
Frisklivsaktivitet i sal (nivå 2-3)
Øye Grendehus
Kristiane Svindland 95457228

Må ha frisklivsresept

11.15-12.15 
Trimgruppe (nivå 3)
Idrettshallen 
Irene Sandtorv 991 01 536

12.30-13.30 (nivå 1)
13.30-14.30 (nivå 2)
Sirkeltrening m/fysioterapeut 
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 41708019
18.00-20.00 
Seniordans 
Frivilligsentralen
Teresa Rafoss 994 33 347

 

15:00-16:00
Trening i varmtvannsbasseng med fysioterapeut.
Kvinabadet
Arvid Egeland 91300915

Egenandel

12:30-13:30 (nivå 1) 
Trening rundt gangbane med fysioterapeut
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 41708019

Egenandel

 

    16.00-18.00 
LHL-trening i 
varmtvannsbasseng 
Kvinabadet
Kirsten Guse 415 55 796
 

15.00-16.00 
Trening i varmtvanns-
basseng m/fysioterapeut 
​Kvinabadet
Arvid Egeland 913 00 915

Egenandel.

       

18.00-19.00
LHL-trim i Idrettshallen 
(nivå 2-3)
Kirsten Guse 415 55 796

 

     

Nivå:

1: Lav/moderat (sittende/stående, ikke ned på gulv)

2: Moderat (gå/løpe, ned på gulv)  

3: Høy intensitet (gå/løpe, ned på gulv)

Du kan laste ned gruppeaktivitetene i utskriftsvennlig format her.

Trimregistrering

Vet du hvor lite som skal til?

Du anbefales som voksen å være aktiv i minst 30 minutter hver dag med moderat intensitet, tilsvarende rask gange. Barn og ungdom anbefales daglig aktivitet i minst 60 minutter.
Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, og likevel ha helsegevinst. Daglig fysisk aktivitet påvirker humøret positivt, gir deg overskudd og bedre helse! 
Under finner du trimregistreringsskjemaer:

Trimregistereringsskjema - word

Trimregistereringsskjema - pdf

Frisklivsresept

I Kvinesdal inngår Frisklivsresept som en del av tilbudet den kommunale Frisklivssentralen gir.

Frisklivsresept er en henvisning til et lavterskeltilbud for alle som kan profitere på å bli mer fysisk aktive, som trenger hjelp for kostholdsveiledning eller røykeslutt.

Les mer her.

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil

bare du kan si ja til endringer

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil finnes på https://helsenorge.no/baredu

Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til.