Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse.

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for frisklivssentralen er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, lærings- og mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide med aktuelle aktører.

Fastlege eller annet autorisert helsepersonell og NAV kan henvise med frisklivsresept. Det er også mulig for interesserte å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
Frisklivssentralen kaller inn til en mottakssamtale hvor fysisk aktivitetsnivå, kosthold og eventuelt tobakksvaner blir kartlagt. Samtalen varer ca 45 minutter.
Det gis tilbud om aktivitet i gruppe ledet av fysioterapeut/frivillige 1-2 ganger i uken. Eventuelt veiledning for å finne andre tilbud/aktiviteter man kan tenke seg å begynne med.

​Kontakt: Lorentz Salvesen, folkehelsekoordinator og leder for Frisklivssentralen
Mob: 95 45 72 28
E-post: lorentz.salvesen@kvinesdal.kommune.no

Følg oss på Facebook

Oversikt over gruppeaktiviteter i Kvinesdal

Oversikt over gruppeaktiviteter i Kvinesdal:

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag

09.00-10.00 / 10.00-11.00 
Trening m/fysioterapeut 
på Helsehuset
Arvid Egeland 913 00 915 

Egenandel.

09.00-10.00 
Frisklivsaktivitet i terapibasseng
Wenche Stokkeland
Lorentz Salvesen 95457228 

Må ha Frisklivsresept. Egenandel.

11:00-12:00
Aktiv mot kreft
STRETSJ Kvinesdal
Ronny Risnes 40478245
Egenandel

09:00-10:00
Aktiv A (Aktiv med artrose)
STRETSJ Kvinesdal
Ronny Risnes 40478245
Egenandel

10.00-11.00 
Trening m/fysioterapeut
Helsehuset 
Arvid Egeland 913 00 915 

Egenandel.

09:30-10:30
Aktiv med smerte
STRETSJ Kvinesdal
Ronny Risnes 404 78 245


Egenandel

10.00-12.00 
Turgruppe med oppmøte Frivilligsentralen (nivå 2-3) 
Johan Egeland 901 07 649
Irene Sandtorv 991 01 539
10.00-11.00 
Turgruppe for menn med oppmøte frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 917 93 225

11.00-13.00 
Seniordans 
Frivilligsentralen
Teresa Rafoss 994 33 347

10.00-11.00 
Turgruppe for menn med oppmøte frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 917 93 225
10:00-11:00
Turgruppe for menn med
oppmøte Frivilligsentralen
(nivå 2)
Tor Hamre 917 93 225
12:00-13:00
Trening i terapibasseng med fysioterapeut
Christian Houge-Thiis 992 82 132
Egenandel
11.30-13.30 
Aktivitetskafe med stoltrim fra
13.00-13.30 på frivilligsentralen (nivå 1)
Lorentz Salvesen 95457228 

12:30-13:30 (nivå 2)
13:30-14:30 (nivå 3)
Trening med fysioterapeut
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 417 08 019

Egenandel

09:00-10:00
Trimgruppe (nivå 3)
Idrettshallen
Irene Sandtorv 99101539

10:00-12:00 Trim 10:30
Trimgruppe (nivå 2)
Frivillighetssentralen
Irene Sandtorv 99101539

12:30-13:30 (nivå 2)
13:30-14:30 (nivå 1)
Trening med fysioterapeut
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 417 08 019
Egenandel

 

13:00-14:00
Frisklivsaktivitet i sal (nivå 2-3)
Øye Grendehus
Lorentz Salvesen 95457228 

Må ha frisklivsresept

 

12.30-13.30 (nivå 1)
13.30-14.30 (nivå 2)
Trening m/fysioterapeut 
Omsorgssenteret
Renate Narvestad 417 08 019
Egenandel

17.00-18.00 
Kløvertur (nivå 2)
Promenaden ved brua
Kvinesdal sanitetsforening
Ellen Aamodt 473 95 808
 

15:00-16:00
Trening i terapibasseng med fysioterapeut.
Arvid Egeland 913 00 915

Egenandel

 

15.00-16.00 
Trening i terapibasseng m/fysioterapeut 
​Arvid Egeland 913 00 915

Egenandel.

18.00-20.00 
Seniordans 
Frivilligsentralen
Teresa Rafoss 994 33 347
  16.00-18.00 
LHL-trening i terapibasseng 
Kirsten Guse 415 55 796
 

18.00-19.00
LHL-trim i Idrettshallen 
(nivå 2-3)
Kirsten Guse 415 55 796

 

     

Nivå:

1: Lav/moderat (sittende/stående, ikke ned på gulv)

2: Moderat (gå/løpe, ned på gulv)  

3: Høy intensitet (gå/løpe, ned på gulv)

Du kan laste ned gruppeaktivitetene i utskriftsvennlig format her.

Trimregistrering

Vet du hvor lite som skal til?

Du anbefales som voksen å være aktiv i minst 30 minutter hver dag med moderat intensitet, tilsvarende rask gange. Barn og ungdom anbefales daglig aktivitet i minst 60 minutter.
Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, og likevel ha helsegevinst. Daglig fysisk aktivitet påvirker humøret positivt, gir deg overskudd og bedre helse! 
Under finner du trimregistreringsskjemaer:

Trimregistereringsskjema - word PDF document ODT document

Trimregistereringsskjema - pdf

Frisklivsresept

I Kvinesdal inngår Frisklivsresept som en del av tilbudet den kommunale Frisklivssentralen gir.

Frisklivsresept er en henvisning til et lavterskeltilbud for alle som kan profitere på å bli mer fysisk aktive, som trenger hjelp for kostholdsveiledning eller røykeslutt.

Les mer her.

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil

bare du kan si ja til endringer

Hjelp til å endre helsevaner og livsstil finnes på https://helsenorge.no/baredu

Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til.