Henvisningsårsak kan være moderate psykiske plager, hjerte-/karsykdom, lungesykdom, diabetes, vektproblem, muskel-/skjelettplager eller generelt redusert kondisjon.

Aktivitetstilbudet som tilbys foregår i grupper med individuelle tilpasninger. Opplegget skal ha lav terskel, være enkelt og lystbetont. Trivsel, glede og sosialt samvær er viktige faktorer. Aktivitetene har hovedfokus på kondisjon- og styrketrening, men også balanse, koordinasjon og bevegelighet vil bli utfordret.

Deltakerne må kunne være i aktivitet i minimum 30 minutt.

Prosedyre:

  • Fastlege eller annet autorisert helsepersonell og NAV kan henvise med Frisklivsresept. Det er også mulig for interesserte å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.
  • Den som er henvist tar selv kontakt med Frisklivssentralen for å avtale en mottakssamtale hvor fysisk aktivitetsnivå, tobakks- eller kostholdsvaner blir kartlagt. Samtalen varer ca. 45 minutt. (Ved behov kan den som henviser be Frisklivssentralen ta direkte kontakt med den som henvises.)
  • Man får evt. tilbud om å delta i aktivitetsgrupper ledet av fysioterapeut/frivillig en eller to ganger i uka:
    • Tirsdager kl. 10.00-11.00 - Aktivitet til musikk i varmtvannsbassenget i Kvinabadet.

Her får man tilbud om 12 ganger for kr 400,- i egenandel totalt.

(Ledes av frivillig)

  • Torsdager kl. 13.00-14.30 – Aktivitet til musikk i sal, Øye Grendehus.

Ingen egenandel. Tilbudet ledes av fysioterapeut/frivillige.

  • Det gis også informasjon om andre aktuelle aktivitetstilbud som finnes i kommunen.

Kostveiledning og hjelp til røykeslutt tilbys individuelt.

 

Ta kontakt med Frisklivssentralen for ytterligere informasjon:

Kristiane Svindland, folkehelsekoordinator og leder for Frisklivssentralen

Elvevegen 20a (samme inngang som Frivilligsentralen)

Tlf: 954 57 228  
E-post: kristiane.svindland@kvinesdal.kommune.no