• personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke.
Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Hvis ikke de tas samtidig må de settes med 7 dagers mellomrom.

 

Vaksineringen skjer på Kvinesdal legesenter, tlf. 38 35 70 80.  De som ønsker vaksine må ta kontakt med legesenteret for å avtale dette.
Pris kr 250,- for influensavaksine, koronavaksine er gratis. Koronavaksinen kan settes fra nå av, og influensavaksinen fra 10.10.

Du kan lese mer om influensa og koronavaksine på dette informasjonsskrivet fra FHI.