Vi ber om at alle faktura sendes som EHF-faktura til organisasjonsnummer 964 964 076 eller som pdf-fil til faktura@kvinesdal.kommune.no.  

Merking av faktura

Alle fakturaer skal merkes med avdelingen som bestiller, navnet på bestilleren og ressursnummer til ansvarlig fakturabehandler.