Vår nye side ligger på www.pasientogbrukerombudet.no

 

Lenken kan dere også finne under helse og omsorg og Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

 

https://www.kvinesdal.kommune.no/informasjon-til-pasienter-brukere-og-paaroerende.526938.no.html