Rådet består av fem medlemmer. I kommunestyreperioden 2023 - 2027 er disse fem faste medlemmer:

Leder i utvalg:
Marit Londal, Mobil: 90719185, E-post: londal.marit@gmail.com

Nestleder i utvalg: 
Bente Sofie Rafoss, Mobil: 48262367, E-post: bente@vabb.no

Utvalgsmedlem: 
Khosar Heh, Mobil: 975 82 712, E-post: khosar_heh92@hotmail.com

Utvalgsmedlem:
Steinar Grøtteland, Mobil: 481 26 213, E-post: stoni@live.no 

Utvalgsmedlem:
Thomas Syvertsen, Mobil: 91191392, E-post: thomas.syvertsen@bravida.no

Ta gjerne kontakt med oss.