Rådet består av fem medlemmer. I kommunestyreperioden 2019 - 2023 er disse fem faste medlemmer:

Leder i utvalg:
Marit Londal, Mobil: 90719185, Mail: londal.marit@gmail.com

Nestleder i utvalg: 
Jan Gunnar Eriksen, Mobil: 46922799, Mail: jan-gunnar@live.no

Utvalgsmedlem: 
Thomas Syvertsen, Mobil: 91191392, Mail: Thomas.syvertsen@bravida.no

Utvalgsmedlem
Bente Sofie Rafoss, Mobil: 48262367, Mail: bente@vabb.no

Utvalgsmedlem
Torbjørg Elisabeth Liavåg Eikeland, Mobil: 90623564, Mail: teleikel@online.no

Ta gjerne kontakt med oss.