Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. Den som skal være ledsager må kunne gi den hjelpen som trengs for den som har ledsagerbeviset.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense. 
Du kan ikke få ledsagerbevis ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.
Ledsagerbeviset fornyes hvert tiende år. Dette gjelder også for ledsagerbevis som er gitt varig, slik at bildet på kortet er mest mulig oppdatert.
Les mer om ordningen på helsenorge.no.

Hva koster det?

Det er gratis å få utstedt ledsagerbevis.

Slik søker du

Du benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her. Om søker har problemer med å søke elektronisk, gis veiledning i Servicekontoret.

Du må legge ved: 

  • Passbilde av søker - kan lastes opp direkte i skjemaet eller leveres på rådhuset. 
  • Du kan bli bedt om å levere bekreftelse fra lege / miljøarbeider. Det må da leveres på rådhuset.
  • Hvis du ønsker å levere eventuelle vedlegg, må du påføre referansenummeret du får oppgitt når skjemaet er sendt inn. 

Hvor kan du bruke ledsagerbevis i Kvinesdal?

Du kan bruke det på kulturtilbud i Kvinesdal.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.