FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble derfor utviklet for å sikre denne gruppens menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Det er behov for å omsette ord til praksis og tilpasse kommunenes tjenester slik at de fyller konvensjonens krav. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Trøndelag og likestillingssenteret KUN har utarbeidet en CRPD- veileder til bruk for fylkeskommunale- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. Målet med veilederen er å bidra til at kommunale råd ivaretar rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale tjeneste. Vil du vite mer? Les gjerne CRPD-konvensjonen og CRPD-veilederen.