Hjelpemiddelsentralen i Agder har nyttig informasjon om hjelpemidler, følg lenken nedenfor:

https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-agder

Kvinesdal Kommune har en egen velferdsteknologiambassadør som også kan kontaktes for mer veiledning og hjelp:

Elizabeth Andersen med epost: ejuditha@online.no