Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

Selvtester deles fremdeles ut gratis på Servcekontoret. Servicekontoret er åpent hverdager fra kl. 10.00-15.00.

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret: Koronavirus - Helsenorge