Hvem ordningen gjelder for

Støtteordningen gjelder for

 • boligsameier, borettslag, velforeninger og hytteforeninger i Kvinesdal kommune som monterer ladepunkter på felles parkeringsplasser/parkeringsanlegg
 • bedrifter i Kvinesdal kommune som monterer ladepunkter for egne tjenestebiler eller kunder på besøk

Privatpersoner, statlige, fylkeskommunale eller kommunale aktører samt firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.

Hva gir vi støtte til?

Vi gir tilskudd til nye ladepunkter. Pengene kan brukes til alt av anskaffelser og arbeid knyttet til etablering av ladepunkter inklusiv ladeutrustning, infrastruktur, graving, el-installasjonsarbeid m.m. Selve ladeboksen må være en såkalt smart lader med effekt- og tidsstyring. 

Det elektriske arbeidet må utføres av autorisert installatør.

Hva gir vi ikke støtte til?

Støtten er et engangstilskudd for å bidra til å etablere ladepunkter. Vi gir ikke støtte til driftskostnader eller vedlikehold.

Vi gir ikke støtte til allerede etablerte ladepunkter eller ladepunkter hjemme hos ansatte.

Vi gir heller ikke støtte til oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

Vi har ingen søknadsfrist. Det er førstemann til mølla som gjelder. Søknadene behandles fortløpende.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten kan maksimalt utgjøre 20 prosent av totalkostnadene.
 • Maksimalt støttebeløp pr. virksomhet er 50 000 kroner.

Kommunen har 200 000 kroner til fordeling. Hvis det kommer inn så mange søknader at rammen overskrides, prioriterer vi søknadene som gir flest ladepunkter for hver krone kommunen bidrar med.

Hvordan søke?

Søkeren (virksomheten) må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

 • Beskriv hva dere har tenkt å gjøre, dvs. antall ladepunkter, plassering, kabling osv.
 • Lag en enkel kostnadsoversikt.
 • Legg ved
 • bekreftelse på at autorisert installatør skal gjøre el-arbeidet
 • prisoverslag fra leverandør

Send søknaden til post@kvinesdal.kommune.no

Fra dere får svar har dere ett år på dere til å gjennomføre tiltaket. Etter dette vil kommunen kunne gi støtten til andre hvis ikke tiltaket er gjennomført.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søkeren.

Utbetaling av tilskudd

Vi betaler ut tilskudd etter at tiltaket er gjennomført. For å få ut tilskuddet må dere

 • ta et bilde av ladepunktene
 • ta kopi av fakturaene for arbeidet
 • ta kopi av samsvarserklæring for el-installasjonen
 • lage en enkel rapport med en enkel kostnadsoversikt (husk å oppgi kontonummer som pengene skal utbetales til)

Send alt til kommunen.

Nyttige veiledere.

Elbilforeningen har laget et forslag til hvordan man i det enkelte boligselskap kan gå fram for å få en god prosess om å få etablert eller vurdert etablert ladepunkter. Dette omfatter bl.a. organisering, behovskartlegging og mer tekniske forhold.

Elbilforeningen, Enova og Enmira har sammen laget veilederen «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder».

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer bl.a. elektrobedriftene) har laget en veileder med mange tips og informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.