Nå skal det bli enklere for bedrifter i Lister å få oversikt over etter- og videreutdanning. Nå og i tiden fremover vil vi se store endringer i næringslivet som følge av det grønne skiftet, teknologisk utvikling og verdikjeder i kraftig endring. Nye muligheter skapes og det vil kreve utvikling og ny kompetanse på flere områder. Å rekruttere denne kompetansen til regionen har vist seg å være en utfordring for mange bedrifter. Derfor er det viktig å investere i etter- og videreutdanning til bedriftens ansatte. «Kompetansebehov Lister» er en digital tjeneste hvor din bedrift raskt og enkelt kan melde inn sitt behov for kompetanseutvikling.

Du kan lese mer om ordningen her: https://www.listernyskaping.no/det-skjer-i-lister/mer-kompetanse-skal-styrke-bedriftene-i-lister

Du kan melde inn din bedrifts behov her: https://www.listernyskaping.no/kompetansebehov-lister