Kvinesdal har etablert næringsselskapet Innovasjon Kvinesdal SA. Selskapet eies og drives av bedrifter i Kvinesdal og Kvinesdal kommune. Selskapet arbeider for å styrke Kvinesdal som en attraktiv nærings- og bostedskommune.

Som medlem får innflytelse på det totale næringsutviklingsarbeidet og næringssatsingen i Kvinesdal kommune. Dette i forhold til innflytelse ved utarbeidelse av planer, samt at Innovasjon Kvinesdal vil tale medlemmenes sak. Selskapet formidler kontakt, samt deltar på møter vederlagsfritt med Innovasjon Norge, Lister Nyskaping, Connect Sørlandet m.fl. dersom din bedrift måtte ha behov for det. Det gis ut informasjonsskriv, arrangeres medlemssamlinger m.v.

Innovasjon Kvinesdal har gründerkontor, prosjektkontor, samt at Handelshuset Kvinesdal er samlokalisert med selskapet. Kvinesdal Sparebank/Banken, Flekkefjord Sparebank og Sparebanken Sør er samarbeidspartnere og gode støttespillere. I tillegg samarbeider selskapet nært opp mot ulike utviklingsmiljø i Listerregionen og i landsdelen.

Ønsker du å bli medlem?

Da kan du kontakte daglig leder og næringssjef Liv Øyulvstad for nærmere informasjon. liv@innovasjonkvinesdal.no Mobil 945 10 218.