• God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
  • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
  • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg, minst 1 meter.
  • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av.
  • Friske barn kan ha normal lek og omgang med barn som tilhører samme kohort. 
  • Har du symptomer på Covid-19 bør du testes.
  • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk. Les mer i artikkelen: Råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.
  • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Du kan også lese mer på helsenorge.no

sosial og fysisk kontakt under pandemien