Kvinesdal kommune sender som standard ut faktura på kommunale avgifter 2 ganger pr. år, men det er også mulig å søke om å motta månedlig faktura. Les mer månedlig faktura her. 
Satser vedtas i Kommunestyrets desember-møte hvert år og publiseres i lokalavisen Agder og på våre nettsider.

Faktura for renovasjon og slamtømming sendes ut av IRS (Interkommunalt Renovasjonsselskap for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal) 
nettsted: www.erikstemmen.no eller tlf. 38 32 60 80

 

1.termin (gjelder for 01.01.-30.06) med forfall 01.april inneholder følgende:

Avregning for året før:

 • Forbruk vann
 • Minus innbetalt forskudd vann
 • Forbruk avløp
 • Minus innbetalt forskudd avløp

For 1 termin:

 • Abonnementgebyr vann (første halvår)
 • Forskudd vann (basert på forrige års forbruk)
 • Abonnementsgebyr avløp (første halvår)
 • Forskudd avløp (basert på forrige års forbruk)

2.termin (gjelder for 01.07 - 31.12) med forfall 01.oktober inneholder følgende:

 • Abonnementgebyr vann (andre halvår)
 • Forskudd vann (basert på forrige års forbruk)
 • Abonnementsgebyr avløp (andre halvår)
 • Forskudd avløp (basert på forrige års forbruk)
 • Feie/kontrollavgift (gjelder antall pipeløp dersom huset har en eller flere piper. Fritidseiendommer er unntatt)

Dersom det er behov for betalingsutsettelse på de kommunale avgiftene kan man ta kontakt med vår regnskapsavdeling, tlf. 38 35 77 00.