Kvinesdal kommune sender ut faktura på kommunale avgifter 2 ganger pr. år. Satser vedtas i Kommunestyrets desember-møte hvert år og publiseres i lokalavisen Agder og på våre nettsider.

Faktura for renovasjon og slamtømming sendes ut av IRS (Interkommunalt Renovasjonsselskap for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal) 
nettsted: www.erikstemmen.no eller tlf. 38 32 60 80

 

1.termin (gjelder for 01.01.-30.06) med forfall 01.april inneholder følgende:

Avregning for året før:

 • Forbruk vann
 • Minus innbetalt forskudd vann
 • Forbruk avløp
 • Minus innbetalt forskudd avløp

For 1 termin:

 • Abonnementgebyr vann (første halvår)
 • Forskudd vann (basert på forrige års forbruk)
 • Abonnementsgebyr avløp (første halvår)
 • Forskudd avløp (basert på forrige års forbruk)

2.termin (gjelder for 01.07 - 31.12) med forfall 01.oktober inneholder følgende:

 • Abonnementgebyr vann (andre halvår)
 • Forskudd vann (basert på forrige års forbruk)
 • Abonnementsgebyr avløp (andre halvår)
 • Forskudd avløp (basert på forrige års forbruk)
 • Feie/kontrollavgift (gjelder antall pipeløp dersom huset har en eller flere piper. Fritidseiendommer er unntatt)