Enhetens overordnede visjon er: "Læring i alt"

Barnehagen har tre avdelinger der to av dem har utvidet barnegruppe. Barnehagens grunnbemanning er 1 voksen på 6 barn(over 3 år) eller 1 voksen på 3 barn(under 3 år) I tillegg kommer styrer i 100 % stilling.
Vakker: 24 barn - 4 og 5 åringene (Fiolett og Indigo)
Vennlig: 16 barn - 2 og 3 åringene (Gul, Grønn og Blå)
Vågal: 13 barn - 1 og 2 åringene (Rød og Oransje)

Uteområdet inneholder blant annet lekeapparater, sandkasse, et amfi, sykkelløype, snekkerbod, grillhytte og hønsehus. Våre frittgående høns gir oss kortreist egg.

Vi har fokus på å være mye ute, og alle avdelinger har en til flere turdager i uka.
Barnehagen har et eget fokus på kreativitet.