Det er vegarbeid ved Risnes bru på Fv465. Det er lysregulering, manuell dirigering og veien kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter.