Austerdalen valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Austerdalen skole, Moisvegen 424, 4480 Kvinesdal.

Valglokalet er åpent fra kl. 13.00 - 19.00.

Feda valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Feda skole, Høylandsveien 8, 4485 Feda. 

Valglokalet er åpent fra kl. 13.00 - 19.00.

Kvinlog valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Klubbhuset på Kvinlog, Krågelandsvegen 20, 4473 Kvinlog.

Valglokalet er åpent fra kl. 13.00 - 19.00.

Liknes valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Kvinesdal rådhus, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

Valglokalet er åpent fra kl. 08.00 - 20.00.

Dette er også forhåndsstemmelokalet i Kvinesdal.

Vesterdalen valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Vesterdalen skole, Vesterdalsvegen 864, 4480 Kvinesdal.

Valglokalet er åpent fra kl. 13.00 - 19.00.

Øye valgkrets

Valglokalet på valgdagen er Øye grendehus, Gullsmedveien 2A, 4484 Øyestranda.

Valglokalet er åpent fra kl. 13.00 - 19.00.