Vi legger vekt på å ha god avstand mellom velgere og valgmedarbeidere og legger til rette for god hygiene.

  • Husk å holde avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke møt opp i valglokalet hvis du er syk

Hvis jeg er i isolasjon eller i karantene?

Dersom du er i karantene eller i isolasjon på grunn av korona, skal du ikke stemme i ordinære valglokaler. 

Hvis du er i karantene/isolasjon må du vente med å stemme til du er ute av karantenen/isolasjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, har du mulighet til å stemme hjemmefra/eget valglokale i siste delen av valgperioden. 

Er du i karantene?

Dersom du er i karantene pga. korona skal du ikke møte opp for å stemme i de vanlige valglokalene. Kvinesdal kommune har et eget stemmelokale for personer som sitter i karantene. For å benytte deg av dette kan du ta kontakt med valgansvarlig på tlf. 38 35 77 00.

Er du i isolasjon?

Dersom du er i isolasjon skal du holde deg hjemme. Du kan søke om å stemme hjemme frem til kl. 10.00 på valgdagen den 13.september. To valgfunksjonærer vil da komme hjem til deg og vi vil ta imot stemmen din. Du trenger kun å ha legitimasjon tilgjengelig. For å benytte deg av dette kan du ta kontakt med valgansvarlig på tlf. 38 35 77 00.

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for valget.
Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne.