Informasjon fra kommuneoverlegen

Nyoppståtte symptomer

Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn. Det vil si at barnet skal holdes hjemme/sendes hjem fra barnehagen til situasjonen er mer avklart.

Dersom barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn, bør barnet holdes hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form. Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand behøver ikke å holde seg hjemme. Det bemerkes at sekresjonen fra nesen ikke må være større enn at man kan unngå stadig tørking av snørr, og at sekret ikke ukontrollert overføres til andre personer og/eller gjenstander.

Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for å vurdere om barnet trenger legetilsyn og/eller trenger å testes for covid-19.

Retur til barnehagen etter symptomer fra luftveiene

Barna skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god, det vil si at de kan følge barnehagens ordinære program. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de virker friske og er feberfrie, selv om de har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Restsymptomer som for eksempel tett nese, noe snørr (uansett farge og tykkelse), heshet og/eller lett hoste er greit. Det bemerkes også her at sekresjonen fra nesen ikke må være større enn at man kan unngå stadig tørking av snørr slik at sekret ikke skal overføres til andre personer og/eller gjenstander.

(KILDE: Folkehelseinstituttet)

04.12.20
Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland

 

Flytskjema for ungdom og voksne

Veiledning for ungdom og voksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når man skal være hjemme fra skole eller arbeid, når man skal testes og når man kan gå tilbake på skole/jobb.

Covid-19 flytskjema ungdom voksne