Vi viser filmen «Et fnugg av gull» av Martha Eftestøl. Det blir en kort appell om temaet «Barn, ikke brud». Musikk ved Sverre Eftestøl og Ilze Jaunzeme. Det blir servering av norsk og utenlandsk tradisjonsmat.

Prisen er kr. 200,- pr. voksen (inntekten går uavkortet til TV aksjonen). Barn under 18 år er gratis.