Ca. hver 2. torsdag er det koselig samvær med musikk, dans, sang, bingo, spill og salg av pizza, pølser, brus m.m i regi av Frivilligsentralen sammen med aktivitører og frivillige.
Kl. 18.00 – 20.00.

For HØSTEN 2021 er det satt opp disse datoene:
21.10 - 04.11– 18.11 - 02.12 (siste før jul)
Første etter juleferien blir — 06.01

Kom og ha det gøy med oss! Velkommen!

NB! Har du korona symptomer, er i karantene eller isolasjon ber vi deg
om å holde deg hjemme.

Ansvarlig leder for torsdagsklubben er Linda Thoresen 97 57 33 98.