Kleivebakken, Breilia, Refsti 3 og Øyebergan – Alle tomter selges med 50% rabatt av ordinær pris.
Øvre Egeland - Alle tomter selges med 25% rabatt av ordinær pris
Ved kjøp av boligtomt til rabattert pris må den bebygges innen 2 år.
Ved kjøp av to tomter som sammenslås, blir rabatten den samme som ved kjøp av enkelttomter.
Kostnader knyttet til sammenslåing av tomter belastes kjøper.

Du kan lese mer om de forskjellige boligfeltene og tomtene her.

For mer informasjon kontakt servicekontoret på tlf. 38 35 77 00 eller e-post post@kvinesdal.kommune.no