Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides tiltaksplaner for flere nasjonale villreinområder. Statsforvalteren i Agder leder arbeidet med tiltaksplan for villreinområdene i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei.

Statsforvalteren inviterer alle interesserte og berørte til å komme med innspill til tiltak som kan bedre forholdene for villrein i disse områdene via vår digitale innspillsløsning. Frist for innspill er 5 juni.

Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet. Denne er åpen for alle, og vil motta oppdatert informasjon underveis i arbeidet. Det vil holdes et digitalt innspillsmøte med referansegruppen tirsdag 23 mai, kl 18-20.

Mer informasjon og lenke for registrering i referansegruppen finner du på Statsforvalteren i Agder sine nettsider.