Hvor og når?

Pårørendeskolen arrangerers på Tjørsvågheimen i Flekkefjord følgende tirsdager fra kl. 18.00 - 21.00:

4. oktober, 11. oktober, 18. oktober og 25. oktober.

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler for du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målsetting er å gi pårørende støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens.

Faglig innhold og form

  • Faglige plenumsforelesninger.
  • Gruppesamtaler.
  • Kvalifiserte kursledere/gruppeveiledere.
  • Kursmapper.
  • Den” gode kaffepausen”.

Tema til Pårørendeskolen

1. Sykdomslære med Dr. Rita Van Lessen.
2. Holdninger og kommunikasjon.
3. Velferdsteknologi og tilbud fra kommunene
4. Demens og rettigheter

Påmelding og pris

Kurset har en kursavgift på kr. 300, inkl. studiemateriale, foreleser og servering.

Du kan melde deg på ved å sende e-post til Unni.Kydland@flekkefjord.kommune.no eller ringe på telefon: 96 09 25 12

Påmeldingsfrist er 23. september 2022

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om pårørendeskolen kan du ta kontakt med oss:

Kvinesdal:  Liv Rosvoll, Tjenestekontoret. Tlf 38 35 28 27(jobb), e-post: Liv.Rosvoll@kvinesdal.kommune.no

Flekkefjord: Unni Kydland, Tjørsvågheimen Tlf: 96 09 25 12 (jobb), e-post: Unni.Kydland@flekkefjord.kommune.no