Hvem skal teste seg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende bør testes:  

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

I tillegg anbefales alle som er nærkontakter til personer med bekreftet covid-19 eller som kommer til Norge etter reise i såkalte røde land/områder de siste 10 dagene og testes. Helsepersonell med pasientnært arbeid som har reist utenfor Norge, også gule land, bør testes og ikke jobbe med pasienter før de har fått negativt prøvesvar. 

Hvordan bestille test

Ta kontakt med Kvinesdal Legesenter på telefon for å få time til testing: 38 35 70 80

Det er lurt å ta kontakt tidlig på dagen, helst før kl.10.00. Jo tidligere prøven tas jo raskere vil du få svar.

Selve prøvetakningen

Testing for covid-19 foregår ved teststasjonen ved Kvinesdal Legesenter. Det er rigget et testtelt bak legesenteret. Ved bestilling av test vil du få et oppmøtetidspunkt. Du møter så opp i bil, ved testteltet. Når det er din tur vil du få beskjed om å kjøre inn i teltet for selve prøvetakningen. Prøven består av en halsprøve og en dyp neseprøve.

Svar på prøven

Når prøvesvaret foreligger vil du få beskjed av testteamet.

Du kan også sjekke prøvesvaret ditt ved å logge inn på Helsenorge sine sider (Min helse).

Ved positivt test vil du bli kontaktet for videre oppfølgning.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de har god allmenntilstand. Du trenger altså ikke holde deg hjemme hvis du har lette restsymptomer på luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god OG du har negativ test.