Hvem skal teste seg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

  1. Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon
  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Du kan også ta koronasjekken for å sjekke om du bør teste deg. Den finner du her.

Barn i barnehage- eller barneskolealder med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Les mer om dette her.

I tillegg anbefales alle som er nærkontakter til personer med bekreftet covid-19 eller som kommer til Norge etter reise i såkalte røde land/områder de siste 10 dagene og testes. Helsepersonell med pasientnært arbeid som har reist utenfor Norge, også gule land, bør testes og ikke jobbe med pasienter før de har fått negativt prøvesvar. 

Hvordan bestille test

Ta kontakt med Kvinesdal Legesenter på telefon for å få time til testing, enten på tlf. 38 35 70 80 eller via nettskjema, klikk her.

Det er viktig at man beskriver hvilke symptomer man har når man ber om å bli testet.

Det er også mulig å bestille test på tlf. 46 86 49 94 på hverdager mellom kl. 08.00 og 14.00. 

Vi tester kl 09.00 og kl 13.00, men du vil få et oppmøtetidspunkt når du bestiller test.

Det er lurt å ta kontakt tidlig på dagen, helst før kl.10.00. Jo tidligere prøven tas jo raskere vil du få svar.

Selve prøvetakningen

Testing for covid-19 foregår ved teststasjonen ved Kvinesdal Legesenter. Det er rigget et testtelt bak legesenteret. Ved bestilling av test vil du få et oppmøtetidspunkt. Du møter så opp i bil, ved testteltet. Når det er din tur vil du få beskjed om å kjøre inn i teltet for selve prøvetakningen. Prøven består av en halsprøve og en dyp neseprøve.

Svar på prøven

Når prøvesvaret foreligger vil du få beskjed på helsenorge. 

Du kan også sjekke prøvesvaret ditt ved å logge inn på Helsenorge sine sider (Min helse).

Ved positivt test vil du bli kontaktet for videre oppfølgning.

Alle som testes bør holde seg hjemme i karantene til negativt prøvesvar foreligger OG de har god allmenntilstand. Du trenger altså ikke holde deg hjemme hvis du har lette restsymptomer på luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god OG du har negativ test.

Når du venter på prøvesvar

Som hovedregel må du som venter på prøvesvar holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ikke gå på jobb eller skole. Ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder. Hold god avstand til andre, også hustandsmedlemmer.

Mens du venter på prøvesvar, trenger ikke dine nærmeste å være i karantene, men de oppfordres til å følge med på egne symptomer.

Dersom du har testet deg fordi du er i smittekarantene og har utviklet symptomer, skal du i isolasjon frem til du får svar på prøven.

Dersom du tester deg uten at covid-19 sykdom mistenkes (det vil si at du ikke har symptomer, ikke har vært nærkontakt, ikke vært i et rødt land), behøver du ikke å holde deg hjemme til prøvesvar foreligger. Dette kan for eksempel gjelde de som får krav om å teste seg før de får reise inn i andre land eller besøke institusjoner. Denne type testing dekkes ikke av det offentlige.